Sertifikalar

BDT Terapistleri için Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) - David Gillanders - Sertifika indir
Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapisi - Polly Waite - Sertifika indir
Bulaşma Tipi OKB için BDT - David Veale - Sertifika indir
Mindfulness ve Günlük Yaşamda Uygulanması - Satwant Singh - Sertifika indir
Imagery Rescripting (İmajları Yeniden Yazma) - Arnoud Arntz - Sertifika indir
Kongre Katılım - Sertifika indir